Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca – co warto wiedzieć?

Ubezpieczenie zdrowotne zapewnia ochronę w nieprzewidzianych, nieszczęśliwych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. W przypadku cudzoziemców pochodzących spoza Unii Europejskiej, pod pewnymi kwestiami znacząco różni się od ubezpieczenia osób zameldowanych w kraju. Obywatele krajów spoza UE przede wszystkim nie mogą bezpłatnie korzystać z polskiego publicznego ubezpieczenia zdrowotnego.

Czym charakteryzuje się ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca?

Ubezpieczenie tego typu jest skierowane przede wszystkim dla osób, które mieszkają poza granicami kraju, ale chcą mieć zapewnioną ochronę zdrowotną w przypadku pobytu w Polsce. Ubezpieczenie nie musi wiązać się z długotrwałym pobytem, może obejmować też krótki okres. Często jest wymogiem uzyskania wizy i karty pobytu. Jest też akceptowane przez ambasady, konsulaty oraz polskie urzędy.

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemc - Polisa obcokrajowca a sprawdza się w niemal każdej sytuacji pobytu w Polsce. Skierowane jest dla cudzoziemców bez względu na czas ich pobytu w kraju, zatem dedykowane jest także dla osób, które przebywają w Polsce ze względów turystycznych, edukacyjnych lub z powodu pracy.

Wybierając ubezpieczenie zdrowotne, obcokrajowiec musi odpowiednio dopasować swoje oczekiwania i potrzeby do zakresu poszczególnych ofert.

Co obejmuje ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca?

Ubezpieczenie dla cudzoziemca zapewnia ochronę i pokrycie kosztów leczenia w przypadku choroby lub innego uszczerbku na zdrowiu, w czasie przebywania na terytorium Polski. Zakres ubezpieczenia obejmuje przede wszystkim pokrycie całości lub części kosztów: 

  • badań diagnozujących stany chorobowe,
  • zabiegów ambulatoryjnych,
  • pobytu w szpitalu,
  • leczenia lub operacji,
  • leczenia stomatologicznego, w przypadku nagłego i uciążliwego bólu,
  • transportu do miejsca odbywania leczenia,
  • transportu zwłok do kraju stałego zamieszkania.